Tag: แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉิน แก้ปัญหาเบื้องต้น แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน เลือกแบบไหนไฟฉุกเฉิน แก้ปัญหาเบื้องต้น แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน เลือกแบบไหน

เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ดับ หากมีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน โคมไฟจากไฟฉุกเฉินจะติดสว่างขึ้น ซึ่งอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน โดยแบตเตอรี่จะชาร์จกับไฟระบบปกติตลอดเวลาเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม หลายท่านเจอปัญหาต่างๆ จากการใช้งานไฟฉุกเฉิน วันนี้เรามีแนวทางการแก้ปัญหาในเบื้องต้นมาแนะนำ พร้อมทั้งจะมาแนะนำการเลือกแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินด้วย มีกี่แบบ เลือกแบบไหน ถ้าอยากรู้ตามไปดูพร้อมๆ กันเลย  ปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น  กรณีที่ไฟฉุกเฉินมีปัญหา ไฟฟ้าดับแต่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือโคมหลอดไฟไม่ติดสว่าง สาเหตุอาจมีหลายสาเหตุ เช่น ฟิวส์ DC ขาด สวิสช์ไม่ได้เปิด